Pietre/3

Category:
Kultivovaný a vytříbený styl odlišuje výběr 
přírodních odstínů.
Pietre/3 je přímým výsledkem studie s velkým 
důrazem na detail a kreativní cestou, která zůstává 
daleko od výstřelků. Hodnota toho podstatného spočívá 
v původu jeho výrazné elegance, která odolává plynutí 
času. Stone sublimuje myšlenku jednoduché elegance, 
takže prvky nacházejí svou vlastní rovnováhu ve vztahu 
mezi světlem a materiálem, který je přirozený, 
měřený a diskrétní.