Komi

Category:
Přirozené teplo a textura. Současný minimalismus 
a závažnost. Sbírka v plném kontaktu s přírodou, 
která staví člověka zpět do centra obytných a 
veřejných prostor prostřednictvím neocenitelného 
znovuzískání jeho doby.