Gold

Category:
Vzácná přísada uzavřená mezi dvěma lesklými 
skleněnými tabulemi vylepšuje povrchy. Je to 
zlatý list převzatý z minulosti jako starodávná 
forma výzdoby.
Zlato je velmi vzácný a vysoce estetický dekorativní 
doplněk, který vytváří prostředí s nadčasovou 
identitou a kouzlem.