Araldica

Category:
Různé jasné, kontrastní a čisté barvy. Zjevná 
extroverze dekoru.
V Araldice nám Federico Pepe posílá kreativní 
sdělení, které nejen definuje estetiku nové „vnitřní 
psychedelie“, ale také zkoumá neobvyklé vzorce pro 
vnímavou interakci mezi dekorovanou keramikou a 
jednotlivcem. V obrovském měřítku velkých keramických 
desek pokrývajících stěny získávají Pepeovy vizuální 
textury hypnotickou, fascinující konfiguraci pestré 
směsi barev, inspirované tradičními mramorovanými 
papíry. Některé Pepeho návrhy staví vedle sebe dva 
různé grafické lineární motivy, geometricky 
vycentrované na desce: „erb“-hřeben spíše jako 
kompozitní štít, zmiňující obraz heraldiky-a tvar 
„přesýpacích hodin“, skládající se z dva protilehlé 
rovnoramenné trojúhelníky.